Monday, 7 May 2012

aryan kaganof : sture johannesson / bo i. cavefors....
may 6, 2012

both transgression axioms

filed under: kagapoems — abraxas @ 10:40 pm

transgression axiom #1 (for sture johannesson)
in repressive societies
the quality of the transgression
is always directly proportional
to the quantity of the
repressiontrangression axiom #2 (for bo cavefors)
the particular form this transgression takes
is an inverted mirror held up to the dominant
repression of the culture. the necessary inversion
of this mirror is described as perversion by the repressive
culture which itself is perverted. the paradox of transgressive
artists and thinkers: they are the true patriots and intellectuals
of exactly the cultures whose repressive rules they transgress.

aryan kaganof


Thursday, 3 May 2012

EFTERLYSNING : lundagård, lundalynnen, cavefors
EFTERLYSNING!!!

Under decennier har lundastudenternas lundatidskrift LUNDAGÅRD publicerat Q-verser. 

På sid. 132 i samlingsvolymen ”Lundalynnen. 110 Q-verser samlade 1968-1978” (Lundagårds Förlag, 1978) figurerar jag som objekt (se texte
n nedan…).

Jag har alltid undrat VEM som skrev denna vers. Det skulle kännas rogivande att äntligen få reda på vem det var. Någon som vet?


+ + + 

Cavefors, Bo / Med sina drygt halvt tusende titlar lägger han de flesta champions i lä. Omger sig därför huvudsakligen med hundar, vilka har mycket att lära av sin husse när det gäller att vara på bettet. C. sörjer för det litterära blodet i stadens röda ådra. Är lika stor i Lund som Bonnier i Stockholm, fast tvärtom.

”Ge mig en kvart om dagen
och jag skall redigera Lundagård!”
sa du en gång i kraftfull Tammersk anda
- men man refuserade en så pass hotfull vård.

Ändå förde ödet dig till ett chateau
bara några stenkast från Sandgatan 2.
Där ger du ut, men aldrig upp
- du fruktar ej ens Coeckelberghs med sin tupp.

Världsförklarare och andra dårar,
poeterna med sina tårar,
de tungrodda, de balla
- du har förlagt dem alla.

Det enda som du aldrig mäktat
är att sitta med armarna i kors
- var skog har nog sin källa
men ej var lund sin Cavefors.

Foto : Ingemar Leckius, 1977.