Friday, 26 April 2013

Lena Mattsson : In The Eye Of The Beholder

Video installation view Borås Konstmuseum 2013.
"I want to hold your hand", Curator Ola Åstrand. 
A video installation about the famous literature publisher Bo Cavefors.
Actors: Bo Cavefors and Ola Åstrand, Music by Conny C-A Malmqvist.
Copyright: Lena Mattsson.

1.


2.


Thursday, 18 April 2013

A Carthusian : Sunset Over Skane


A Carthusian

Sunset Over Skane

Here King Ale lies three thousand years
Or more. Until the end of time appears                                
These stones will mark his comb. The sun will rise
Over the timeless stones; the sun will set
In silent flames over the ship of stones;
And Ale will smile from where he now abides
At his great monument, the labour, the cost,
The folly. But ever such were men. Here
Man is rooted, submerged in matter: beyond
This seeing, feeling life of flesh and blood
How could we guess a higher life exists?
A life devoid of matter, feeling, time,
A life of immense freedom to know and love,
A life that would not end beneath the stones,
Who could suspect such wonders? The mythic King
And modern man no less are sceptics here.
We live for the taste of life, the feel, the sight,
The endless music; we cling to senses, deny
The grave and toast the Inn of Merriment.
But grace is ever at work. God melts our pride,
His presence caters the person’s darkest place
That we might witness the sunrice of his face…

For Bo and Marianne

Friday, 5 April 2013

Leif Holmstrand : från en kommande roman - Unica och Hans


Leif Holmstrand

Unica och Hans

(från : en kommande roman)

Jag undrar vad de sa åt mig att du var. De var noga med att framföra starkaste sortens farhågor, men jag har aldrig sagt om mig själv att jag är en bra lyssnare. Det är underligt många som ändå kräver saker av mig. Men varför skydda ett monster från ett annat? Du var aldrig en krävande person, det orimliga ansvaret infann sig på andra sätt. De klandrade mig inte öppet, inte då, men hängav sig storslaget åt detta när våra liv blivit förflyktigat gods att helt lagligt omkonstruera.
...
Jag minns inte vad de sa att du var, men jag är säker på att de inte ens sett en bråkdel av dig, inte ens en bråkdel av den bråkdel jag sett av dig, vi måste gå dem till mötes och producera så många livsansikten vi kan, ett
oändligt antal kärleksfulla dödar, bilder, självporträtt.

+

Illustrationer : Författaren.