Thursday, 3 May 2012

EFTERLYSNING : lundagård, lundalynnen, cavefors
EFTERLYSNING!!!

Under decennier har lundastudenternas lundatidskrift LUNDAGÅRD publicerat Q-verser. 

På sid. 132 i samlingsvolymen ”Lundalynnen. 110 Q-verser samlade 1968-1978” (Lundagårds Förlag, 1978) figurerar jag som objekt (se texte
n nedan…).

Jag har alltid undrat VEM som skrev denna vers. Det skulle kännas rogivande att äntligen få reda på vem det var. Någon som vet?


+ + + 

Cavefors, Bo / Med sina drygt halvt tusende titlar lägger han de flesta champions i lä. Omger sig därför huvudsakligen med hundar, vilka har mycket att lära av sin husse när det gäller att vara på bettet. C. sörjer för det litterära blodet i stadens röda ådra. Är lika stor i Lund som Bonnier i Stockholm, fast tvärtom.

”Ge mig en kvart om dagen
och jag skall redigera Lundagård!”
sa du en gång i kraftfull Tammersk anda
- men man refuserade en så pass hotfull vård.

Ändå förde ödet dig till ett chateau
bara några stenkast från Sandgatan 2.
Där ger du ut, men aldrig upp
- du fruktar ej ens Coeckelberghs med sin tupp.

Världsförklarare och andra dårar,
poeterna med sina tårar,
de tungrodda, de balla
- du har förlagt dem alla.

Det enda som du aldrig mäktat
är att sitta med armarna i kors
- var skog har nog sin källa
men ej var lund sin Cavefors.

Foto : Ingemar Leckius, 1977.


No comments: