Friday, 28 December 2012

wilhelm klein s.j. : neujahr 31.12.1959.
Wilhelm Klein S.J.
1889 – 1996

Neujahr 31.12.1959.

Consummati sunt dies octo, ut circumcideretur puer, als die acht Tage  vorüber waren und das Kind beschnitten wurde, vocatum  est nomen ejus Jesus, war ihm der Name Jesus gegeben.

Meine Herren, es waren erfüllt die acht Tage daß das Kind beschnitten wird, und ward sein Name genannt Jesus. Gott is Heil:  Sie empfinden richtig, die Silvesternacht ist nicht eine Nacht, beliebig wie anderen. Äußerlich  freilich geschieht nicht anderes, als was  jeden Augenblick wird,  wenn der Zeiger unserer Arnbandsuhr voran rückt.  Aber wenn der Christ auf sein Uhr  schaut, sagt sie ihm  mehr als dem  äußerlichen Menschen. Dem christen spricht das Vorrücken der Uhr immer, und diese Nacht besonders: Was ist das? Die Uhr geht. Rückst du immer weiter fort von Gott oder rückst du immer näher hin zu Gott? Eins von beiden! Denn stehen bleibst du nie, selbst wenn deine kleine Uhr mal stehen bleibt, bleibst du nicht stehen.

- - -
- - -

Denken wir morgen einmal etwas an die unzähligen harten Gesetze und Regeln und Ordnungen, die das Mosesgesetz dem beschnitteten Juden unerbittlich auflegt. Blättern Sie etwas in der Thora im harten Gesetzbuch des Alten Testamentes, das Jesus bis aufs letzte Jota freiwillig auf sich genommen hat. Vergleichen Sie etwa damit die Gestze und Verordnungen und Regelungen, die Sie freiwillig mit dem Priestertum und den Jahren der Vorbereitung hier auf sich genommen haben.

- - -

Buch : Wilhelm Klein S.J. : Gottes Wort im Kirchenjahr. Vorträge im Kolleg 1957 – 1961. Sonderheft des 108. Jahrgangs. Katalog – Correspondenzblatt. Tübingen 1999 „ad usum privatum“.
Tuesday, 18 December 2012

Bo I. Cavefors : HERRE

'
'
'

Bo I. Cavefors
HERRE

Gode Gud,
nog är det
märkligt,
minst sagt : märkligt,
att man
även idag, ja fortfarande,
under det vetenskapligt
alltmer upplysta
2000-talet,
bråkar
om var
Din Son föddes.
Som om platsen
där undret skedde,
skulle ha någon betydelse,
i sig…
Man tvistar om ursprunget…
…var och är han
Din Son…
…Josefs faderskap?
Stackars
Maria
– alltid denna
misstro, ja detta
förakt inför
sådant obegripligt
som inte kan fångas
i rubriker…


Apropå födelseorten så
hävdade Dagens Nyheter,
för några år sedan,
att det var
på ett pensionat
i Betlehem,
medan nyliberala tankesmedjan
Timbro
pekade ut en grotta som
födelseort,
medan en tredje,
socialdarwinistiskt,
eller möjligen
newhumanistiskt inspirerad
filosofigrupp av fritänkare,
fångade av tron
på sin egen odödlighet,
helst helt ville förtiga
Hans existens.

Är det inte så
att berättelsen
om stallet,
denna fallfärdiga,
ej arkitektritade,
smutsiga,
denna
stundom
sällsynt bräckliga byggnad,
exakt som snickarboden,
där Han kände doften
av sågspån och lim och
såg spånorna från
getfot och skölp,
ja, att allt detta
inte är
turistiska beskrivningar
av Kristus Jesus födelseort
och uppväxtmiljö,
den sociala kontexten,
så att säga,
utan att det är
en karakteristik
av världen;
det är visioner
som får styrka
i just detta
att i detta
stall och i
detta snickeri,
(Josefs eviga raggande
efter nya
rot- och
rut-avdragsgilla kunder),
byggt av våra synder
och våra fel och våra
svagheter
och vår otro
och våra tvivel,
har Kristus Jesus
kommit till världen
och fostrats
till att i sig visa
Din mildhet
Herre Gud.

De heliga platserna
förvandlades då
och förvandlas idag,
till marknadsplatser
för ocker och
orättvisor,
månglares profiter
och hyreshajars oförskämda
utnyttjande av bostadslösa.
Fostrad av
en fattig snickare,
som fann sin försörjning
bortom de globala
ekonomiernas
bonusar,
som aldrig anlitades för
att vara med och
bygga Pontius Pilatus Palats,
kastade Han
månglarna ut ur Templet,
slog sönder deras kassakistor,
rev sönder skuldbreven,
släppte duvorna
fria.
När orden inte räckte till,
när dialogen
och det goda exemplet
visade sig
vara utan verkan, när ingen
lyssnade och ingen ville förstå,
när stanken
från penningmånglande
banker
kvävande
bredde ut sig
över Tempelgården,
fanns bara våldets väg kvar.

Likt Odysseus,
som surrade
fast sig själv
vid den korsformade
trämasten, når Han,
efter irrfärder och frestelser,
sitt eget och vårt Ithaka,
fastnitad vid
korset av trä.

Hör Sirerna.

Den nakna människan,
alla Jungfrur Maria,
svarta som Kedars tält,
på flykt undan glåporden
och den ociviliserade
civilisationen,
söker sig
till öknen
och in i Hans famn."Come and drink! / Eat flame which will make you / Messengers of fire!"

Syrian Eucharist.

Illustrationer:
Den sjuarmade ljusstaken - målning i en av Roms katakombrar.
Mariabilden av William Zarate, 2012.

Texten ursprungligen publicerad i tidskriften Karmel nr.3 1996, därefter på skilda håll i olika versioner.samt som privattryck i ett fåtal exemplar 1999.

Copyright©Bo I. Cavefors, 1996, 1999, 2006, 2008, 2010, 2011.Wednesday, 12 December 2012

Wilhelm Klein S.J. - Advent...Wilhelm Klein S.J.
1889 - 1996

Advent – 14.12.1959


Creator alme siderum aeterna lux credentium, Jesu, redemptor omnium, intende vocis supplicom.

Erhabener  Schöpfer aller Sterne, Jesus, du ewiges Licht der Glaubenden, höre unser Gebet.


So betet die betende Kirche jeden Tag im Adventsgebet. Creator, Schöpfer, Jesus, intende, Jesus ist der Schöpfer. Jesus ist kein Geschöpf, der Schöpfer kann auch nie Geschöpf werden. Gott kann nie nicht Gott werden.  Würden wir Advent und Weinachten so zu verstehen, daβ Jesus ein Geschöpf ist und so nicht der ewige Schöpfer selber wäre, so standen wir wieder in den furschtbaren Versuchungen der Zeit des Johannesevangeliums, besonders aber des vierten Jahrhunderts nach Christus, der konstantinischen Epoche, einer unsagbar schrecklichen Zeit, in der, wie Hieronymus  das ausdrückt, die Kirche  drauf und dran  war, von Jesus Christus abzufallen.  So menschlich gesprochen, so hieronymianische gesprochen: Orbis  catholicus  se arianum factum esse miratus est, sagt er sogar, der katolische Weltkreis wunderte sich, daβ er arianisch geworden war. Wir  verzeihen dem heiligen Kirschenlehrer diesen Ausdruck, der sehe gefährlich ist und nicht treffend ist, denn die Kirche kann nicht abfallen, die Immaculata.  Hieronymus sagte das im fünften Jahrhundert, als jene schreckliche Zeit vorbei war, die viel, viel schrecklischer war  als etwa die drei Jahrhunderte der Christenverfolgung durch die Cäsaren Roms.

- - -
  
Buch : Wilhelm Klein S.J. : Gottes Wort im Kirchenjahr. Vorträge im Kolleg 1957 – 1961. Sonderheft des 108. Jahrgangs. Katalog – Correspondenzblatt. Tübingen 1999 „ad usum privatum“.