Sunday, 15 December 2013

Anfält, Eriksson, Hederström : Cavefors-utställningen i Umeå...Axel Anfält, Jonas Eriksson, Magnus Hederström

B-uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan - 28 maj 2003

Bo Cavefors-utställningen i Umeå - Yttrandefrihet och konstnärlig frihet i en kulturpolitisk kontext
+

No comments: