Wednesday, 22 December 2010

HERRE - julbön

Bo I. Cavefors
HERRE

Herre,
fortfarande, ja fortfarande
tvistar man,
Herre, gode Gud,
ja, än idag bråkar man om
var
Din Son föddes.
Man tvistar om ursprunget…
…om platsen
där han föddes…
totalt ointressant.
Dagens Nyheter
hävdade,
för några år sedan,
att det var
på ett pensionat
i Betlehem,
medan den nyliberala tankesmedjan
Timbro
pekade ut en grotta
som födelseort,
medan en tredje,
socialdarwinistiskt,
eller möjligen
newhumanistiskt inspirerad
filosofigrupp,helst helt ville förtiga
Hans existens.
Är det inte så
att berättelsen
om stallet,
denna fallfärdiga,
dåligt planerade. smutsiga
denna
stundom
sällsynt bräckliga byggnad,
exakt som snickarboden,
där man kände doften
av sågspån och lim och
såg spånorna från
getfot och skölp,
ja, att allt detta
inte är
turistiska beskrivningar
av Kristus Jesus födelseort
och uppväxtmiljö,
den sociala kontexten,
så att säga,
utan att det är
en karakteristik
av världen;
det är visioner
som får styrka
i just detta
att i detta
stall och idetta snickeri,
(Josefs eviga raggande
efter nya
rotavdragsgilla kunder),
byggt av våra synder
och våra fel och våra
svagheter
och vår otro
och våra tviel,
har Kristus Jesus
kommit till världen
och fostrats til
att i sig visa
Din mildhet
Herre Gud.

De heliga platserna
förvandlades då
och förvandlas idag,
till marknadsplatser
för ocker och
orättvisor och
månglares profiter.
Fostrad av
en fattig snickare,
som fann sin försörjning
bortom den globala ekonomins
bonusar,
som aldrig anlitades för
att vara med och
bygga Pontius Pilatus Palats,
kastade Han
månglarna ut ur Templet,
slog sönder deras kassakistor,
rev sönder skuldbreven,
släppte duvorna
fria.
När orden inte räckte till,
när dialogen
och det goda exemplet
visade sig
vara utan verkan, när ingen
lyssnade och ingen ville förstå,
när stanken
från penningmånglande
banker
kvävande
bredde ut sig
över Tempelgården,
fanns bara våldets väg kvar.

Likt Odysseus,
som surrade
fast sig själv
vid den korsformade
trämasten, når Han,
efter irrfärder och frestelser,
sitt eget och vårt Ithaka,
fastnitad vid
korset av trä.

Hör Sirenerna.

Den nakna människan,
alla Jungfrur Maria,
svarta som Kedars tält,
på flykt undan glåporden
och den ociviliserade
civilisationen,
söker sig
till öknen
och in i Hans famn."Come and drink! / Eat flame which will make you / Messengers of fire!"

Syrian Eucharist.Illustrationer av Peter Paul Rubens.
'
Texten ursprungligen publicerad i tidskriften Karmel nr.3 1996, därefter på skilda håll i olika versioner.
samt som privattryck i ett fåtal exemplar 1999.


Copyright©Bo I. Cavefors, 1996, 1999, 2006, 2008, 2010.

No comments: