Wednesday, 6 April 2011

ezra pound : canto I - med kommentarer...Ezra Pound
CANTO I

Översättning : Lars Forssell
 
Och vandrade ned till skeppet,
Satte köl mot bränning, fram på gudomliga havet, och
Vi satte mast och segel på becksvarta skeppet,
Buro får ombord, och våra egna kroppar,
Tyngda av gråt, och vindar från aktern
Buro oss utåt med buktande segel,
Circes trollkonst, den gudabornas.
Sedan sutto vi midskepps, vind hårt mot rorskulten,
Så med fyllt segel beforo vi havet till skymningen.
Sol till sömns, skuggor över hela oceanen,
Kommo vi så till djupaste vattnets gräns,
Till de Kimmerska landen, beflkade städer
Täckta av tätspunnen dimma, genomträngd aldrig
Av solstrålars glitter.
Utan stjärnor, utan svarsblick från himlen
Svartaste natten låg över låga människor där.
Oceanen sög in oss, så kommo vi till den plats
Circe förutsagt.
- - -
jag har inte funnit en vackrare diktöppning än denna, sedan jag läste den i femtonårsåldern: "And then went down to the ship, / Set keel to breakers, forth on the godly sea, and / We set up mast and sail on tha swart ship, / Bore sheep aboard her, and our bodies also / Heavy with weeping, so winds from sternward / Bore us out onward with bellying canvas,..."... för ett par längtande tonårspojkar öppnade diktraderna vägen mot frihet... - några år senare insåg jag att pound arbetade i antikens traditioner när det gällde att skriva verser där raderna faktiskt handlar om något konkret, kärlek, död, underkastelse, visioner - allt berättat på en förståelig diktprosa fjärran från nutidens visionära understatements... pounds text är lika tydlig som "upp till kamp emot kvalen, sista striden det är..."... - - - lars forssells tolkning är genial : det strama något ålderdomliga nästan bibliska språket kontrasterar så effektivt mot vad läsaren uppmanas till, att sätta "köl mot bränning", dvs trotsa hinder och konventioner, auktoriteter och politikens floskelakrobater... det är en revolutionär dikt, men med pounds insikter och instinkter inser han, självklart och därför ur romantisk synvinkel tragiskt, att färden med det becksvarta skeppet kräver god (politisk) orienteringsförmåga samt mat på bordet...

ezra pounds "cantos i - xvii" i lars forssells tolkning, var den första bok jag gav ut, 1959 (samtidigt kom pounds "abc för läsare"... dikterna finns även med i pocketvolymen "cantos i-xxx, sänger från pisa, hugh selwyn mauberley" 1969 (översättare : lars forssell, mario grut, göran sonnevi, jan olov ullén, bengt höglund)...

No comments: