Tuesday, 27 May 2014

Pedro Arrupe S.J. : Till ungdomar om den nya människan...

 
 
 
PEDRO ARRUPE SJ1)
Till ungdomar om den nya människan.
 
Den eukaristiska människan  fullföljer Faderns plan, när hon ställer sig till förfogande för andra, när hon öppnar sitt hjärta för alla utan undantag, ja, för hela världen. Denna det Heliga Sakramentets människa är den nya människan, människan som tillsammans med Jesus skall bygga en ny värld. Frågan är bara om man känner till de avgörande detaljerna i detta nya sätt att vara och förbli dem trogna.
     De ungdomar som mäter det "nya" i hur man klär sig, hur långt hår man har, som menar att det är avgörande vilka jeans man bär, vilken gitarr man har, vilka rock- eller popsånger man gillar, som använder droger och som deltar i slagsmål och våld, sådana ungdomar är inte de som står för det "nya". Det som verkligen visar vad som är nytt, det beskriver den Helige Paulus och enligt honom är syndens slavar omoderna människor. Omoderna är också de förhärdade och de som förlorat känslan för moral, de som lever ett oordnat liv och ägnar sig åt otukt i alla dess former. Det är efter sådana kriterier många ungdomar menar sig vara "moderna" och "inne", men i själva verket är det just de som är mest gammalmodiga.
     Den verkligt nya människan är den som Gud skapat till att vara som Jesus Kristus i "rättfärdighet och kärlek" (Ef.4:24, Kol.3:9-10). Sådan fullkomlighet ger stor glädje och det lugn som är Andens frukt.
     Den nya människan kännetecknas av det som vi fick av den första nya människan, av Jesus från Nasaret, Kristus, som är Gud och människa.  Han är den fascinerande människa som  talade så att de som hörde Honom ropade: "Aldrig har någon människa talat som Han" (Joh.7:46). Jesus Kristus satte allt på spel när Han tog på sig den fruktansvärda döden på korset för vår skull.  Men uppstånden lever Han för alltid, inte bara på Faderns högra sida i himlen utan också nära oss i eukaristin.
     Jesus Kristus är vår näring i eukaristin; en näring som förenar oss med Honom och som ger oss ny kraft till att planera och bygga en ny värld. Jesus Kristus finns kvar i tabernaklet, som en trogen vän, för att undervisa oss och ge oss mod att, som Han, vara en ny människa.  Han har utvalt oss till sina vänner. Det är upp till oss att välja Honom till vår vän.  Fös oss, för att bli ett med Honom och för att föra Hans liv vidare i våra liv, går den kortaste vägen till Honom genom eukaristin.
     Det Heliga Sakramentets sanna människor, de som bemödar sig om att bygga en ny värld, följer Herren vart Han än går; de hämtar sin kraft ur Hans lekamen och blod och förvandlas på så sätt i Kristus. Endast Han kan förvandla den gamla människan, med ett hjärta av sten, till en ny människa av idag.
________________
1)Pedro Arrupe SJ. 14.11.1907-5.2.1991. Generalföreståndare för Jesu Sällskap 1965-1983.
 
Texten hämtad ur Pedro Arrupe SJ Trovärdigt vittnesbörd. En jesuit uttalar sig om kyrkans och världens problem vid slutet av 20:e århundradet. Förord av Karl Rahner SJ.  Efterskrift av Herman Seiler SJ.  Översättning av Ingegerd Friberg (här reviderad).  Verlag Bo Cavefors, Zürich 1982.  Copyright©Bo I.Cavefors, 1982, 1999.
 
 Låna boken på biblioteket!


No comments: