Monday, 8 December 2014

Leif Holmstrand : ett rum på tredje våningen - Work in progress : Bo I. Cavefors
"kärlek slöt vår natt i garner"

Leif Holmstrand - Work in progress : Bo I. Cavefors
 
 
ljuset trängde upp ur golvet

plaggen ville kunden bränna

 

DU TAR SÖNDER DET DU HELAR

 

ljuset var ett glittrigt vatten

plaggen sjönk när golvet spräcktes

 

VI TAR AV OSS MER ÄN KLÄDER

 

en girlang blev genast flera

väggen gav sitt stöd åt tanken

 

DU KAN ODLA TJOCKA NERVER

 

en girlang kom fram ur munnen

väggen tryckte hårdhänt ner oss

 

VI HAR REP MEN INGA STÄMBAND

 

inget ljud fick lämna rummet

kärleksfulla munnar väste

 
 

EGENSINNIGT LEVER RUMMET

EGENSINNIGT VÄNDER TANKEN

EGENSINNIGT ÖPPNAS VÄRLDEN

 

inget vittnesmål fick höras

kärleksfulla ord gick sönder

 

DU FÖRFÖR OCH BINDER BENET

 

utan män blev sorgen stillad

minnet övergav din mentor

 

VI TAR FRAM EN SERIE VERKTYG

 

utan ögonbryn kom mentorn

minnet sprack och sedan huset

 

DU ÄR NÄRA LYCKANS HÅLRUM

 

det var svårt att nynna lågmält

vi förbättrade hotellet

 

VI VILL GÄRNA GRO TILLSAMMANS

 

det blev sommar i november

vi bedrog de andras kroppar

 

EGENSINNIGT KYSSER MUNNEN

EGENSINNIGT VIDRÖR HANDEN

EGENSINNIGT HÅRDNAR KÖNET

 

när de andra svek kom härvor

kärlek slöt vår natt i garner

 

DU KAN SPINNA HÅRLIANER

 


när vi avtog tilltog glädjen

kärlek fyllde alla skålar

 

VI ÄR INTE TILL FÖR VÄRLDEN

 

sängen fällde oss med tungan

inga droger fanns i blodet

 

DU FÖRSÖKER INTE SÄLJA

 

sängen började att andas

inga kunder kunde nå oss

 

VI ÄR RENARE ÄN VATTNET

 

bunden gavs du större chanser

bakom väggen vände väggen

 

EGENART HAR INGET VÄRDE

EGENART FÖRSVINNER INTE

EGENART ÄR NÅGOT ANNAT

 

bunden verklighet var vackrast

bakom detta fanns en utgång

 

DU ÄR MER ÄN KÄRLEKSRUSIG

 

svar på handens fråga dröjde

där i rummet vann vår längtan

 

VI BEHÖVER INTE FINNAS

 

svar på tal betydde inget

där de döda log föll regnet

 

DU SJÖNK NER I FIBERFAMNEN

 

dekorerad kropp blev dubbel

lemmar spreds ur tvinnad lycka

 

VI KAN SPRIDA OSS OÄNDLIGT

 

dekorerad höjdes du och uppstod

lemmar rörde sig som sjögräs

 

SINNEBILDER BARA LÅTSAS

SINNEBILDER FINNS I RUMMET

SINNEBILDER EXPLODERAR

+
 
GALLERY 1.
 
 


 
 
 

 

GALLERY 2.

 
 
GALLERY 3.Bild&text : Copyright©Leif Holmstrand, november 2014


 

No comments: