Monday, 7 March 2011

mao : en enda gnista kan tända en präriebrand... men...


mao tse-tung
en enda gnista kan tända en präriebrand

...kamrater som lider av revolutionär impulsivitet, överskattar oskäligt revolutionens subjektiva krafter och underskattar kontrarevolutionens krafter. en dylik värdering bottnar huvudsakligen i subjektivism. till slut leder den otvivelaktigt till kuppmakeri...


bok: mao tse-tung : militärpolitiska skrifter, del i (ii), bo cavefors bokförlag: 1965, 1969, 1977.


VIDEO:


'

'
'
'

No comments: