Friday, 15 November 2013

Leif Holmstrand - Jinja / Uganda


Leif Holmstrand

Jinja / Uganda

Sextiofem geografiska, nej, kulturella, nej, språkliga, nej, etniska celler i en särskild organism: vi kallar den Uganda. En varelse! Om vi kallar den Uganda kan just de cellerna inte vara inuti exempelvis din kropp, en sådan tur, de är inte ens celler i den ryska björnen, som du så länge pekat på för att slippa tänka på eget hemmaplansbeteende.

Det är så här vi bygger all trygghet och gemenskap… det sker alltså inte genom kärlek eller ens igenkännande av gemensamma egenskaper; det handlar om att ha tillgång till lagom mängd uteslutningsbara så kallade icke-människor. Och sedan stärks din och min tillhörighet och funktionella placering i världen genom förföljelser, stigmatiseringar, de andras bortplockade politiska och sociala rättigheter, till slut genom deras död.

Andrew Waiswa som driver organisationen GEHO Uganda misströstar ibland. De är så många som behöver skydd, gömslen, mediciner, som behöver medmänniskor, det vill säga riktiga människor, det vill säga människor som inte nödvändigtvis slår dem. Det är dock långt fler som har en enklare och mer rationell lösning på problemen:

Döda dem. Döda flatorna, bögarna, transmänniskorna, de bisexuella, de onödiga, de perversa. Kill the gays. 

De inflytelserika har fingrar, men lyfter dem inte – inte för regnbågsfolkets skull. Och lidandet fortlöper, det intensifieras. Godtyckliga arresteringar som vittnen applåderar borde riva hål i våra kläder och infektera alla-alla-alla med dum, politisk monstrositet, knäcka oss, ge oss fascistvingar av ruttet stål att kacklande flyga ut över en brinnande värld på, eller kanske brinna på marknivå, under de andra, i det helvete flygfäna skapat åt sina offer; det verkar bara finnas dessa två modus.

Hatkampanjer bedrivs av politiska ledare som inte besväras av att ödelägga och utplåna. Många av deras mänskliga leksaker lever i ständig rädsla för arrestering, våldtäkt, mord: dessa leksaker anklagas för att tillverka och sprida sjukdomar – och nekas i samma andetag vård, till och med efter mordförsök (man kan köra över en aktivist i Jinja hur många gånger som helst, varelsen skall ändå inte till sjukhus, och dör den så bör dess eventuella sjuka polare bränna liket i smyg, det blir roligast så).

Nämnde jag problemen med kolera och aids?

Avståndstagande familjer slår och förskjuter i sin forntida, missionärsinducerade rädsla, de krossar familjeband i sin iver att skydda samma band, det är ett pålitligt regelverk. Brottsbalken i Uganda har fått sin form enligt dessa principer, och tänk på att vi alla är en enda stor familj. Världar går under, minst en värld inom varje förstörd människa – men de rättfärdiga, det vill säga de vidriga, de känner ingen skam. Skuld, sjukdom, hemlöshet, fattigdom: så ser basen ut som det homosexuella samhället försöker bygga sitt vackra, mångfacetterade, bräckliga och samtidigt svårutplånade liv på. De flesta hjälper dock till i uteslutningsarbetet, skrämselverksamheten, främmandegörandet, det finns inga oskyldiga människor men det går att handla gott, det går att handla gott om man över huvud taget kan handla, varför handlar människor som kan så sällan gott?

Du sparkas ut ur ditt hem av människor som borde skydda dig. Utan pengar och bostad gör du vad du kan för att fortsätta finnas till, säkert börjar du stjäla och sälja sex, ofta säljer du sex till heterosexuella män, oavsett vilket födslokön du själv släpar omkring på – ja, till heterosexuella män, och de kommer att straffa dig för att du får dem att köpa dina tjänster. Sedan blir du hiv-positiv, du får syfilis, icke diagnosticerade febersjukdomar, du tar till billiga droger, du försöker försvara dig, du råkar på grund av detta ut för ytterligare trakasserier, polisen hjälper till att hålla och slå dig, de slänger in dig i mardrömsmörka, fönsterlösa fordon för att köra dig… någonstans. Fritiden ägnar du vid sidan av dessa lagstadgade aktiviteter åt tvivel och självhat, åt att beskära ditt själsliv ytterligare (det blir kanske mindre av det som värker då, resonerar du kanske).

Men du, det kommer, som alltid, en fortsättning, och säkert några överraskningsmoment. Dramaturgin kräver det. Och hopplöshet varar inte för evigt, det har alltings förgänglighet sett till. Vänligen stötta Gender Equality and Health Organization (GEHO) Uganda, eftersom det spelar roll. Du kan du läsa mer om deras arbete på

och på

… där får du möjlighet att hjälpa till. Vi ses mitt i förödelsens hjärta, och tänk på att den heterosexuella världen inte är vad den varit.
No comments: