Tuesday, 6 January 2015

memento långfredagen...

LÅNGFREDAGEN


Johannes 18:12-13 :

“Den romerska vakten med sin överste och de judiska
rättstjänarna grepo då Jesus och bundo honom och förde honom bort...”Matteus 26:56 :

“Då övergåvo alla lärjungarna honom och flydde”.


Lukas 22:54 :

“Så grepo de honom och förde honom åstad in i översteprästens hus. Och Petrus följde efter på avstånd”.

 
 Markus 14:50-52 :

"En ung man som bara hade ett linnekläde på sig ville följa med Jesus. Honom tog de fast, men han lämnade skynket kvar och sprang sin väg naken”.  
 


No comments: