Friday, 12 November 2010

Bo I. Cavefors / Per Svensson : Transmutation

Bo I. Cavefors / Per Svensson

Transmutation
- en transcendental elektronisk dialog

Teckningar av Per Svensson


Förord av Thomas Millroth


ISBN 91 87066 35 1


Ur Thomas Millroths förord:
...
Jag har alltid intresserat mig för de mänskliga, existentiella och konstnärliga
förehavanden som vill återta tolkningsföreträdet. För Bo Cavefors förlag var
jag i slutet av 70-talet sysselsatt med en bok om konsten i DDR, officiell lika
väl som dold. Snart fastnade jag för den överlevnadsstrategi som innebar
mindre fixering vid motiv och stil, men mer vid ett framhärdande i att skriva
sin egen dagordning och bestå sin egen tolkning. Per skriver att varje stat
föder en anti-stat. Sant. Men det kanske inte ens är ”anti”. Jag framkastade
en gång för några oppositionella konstnärer att de var en alternativ scen.
Nej, svarade de upprörda, vi är scenen!
Samtidigt totalt utlämnade i maktlösheten.
Och just därför.
Det var ett tillfälle, då jag insåg den unika upplevelsen av att vara totalt
hjälplös. Att se sig själv hjälplös. Som en nerslagen boxare. Det är inte
många som gjort det.
Avundsvärt, tänkte jag.
Det spränger väggarna till vad som går att uthärda.
...
No comments: