Monday, 20 October 2014

cavefors : the boy with the belt / pojken med livremmen

 
 
Destroyer,Journal of Apollonian Beauty. No.06/2008.Bo I. Cavefors

THE BOY WITH THE BELT

 

Pup often takes the bike to meet his stepdad at the Falsterbo train, which steams into the station at about five in the afternoon. Sometimes, Pup waits in wain.

 

It is on just such an afternoon, when he’s ten years old (his birthday was in November), that one of the young men who also ride that same train every day between their summer houses and their work in Malmö leaves the station with him, puts his arm around his shoulder and strokes his neck. They take a detour among the sand dunes to watch the sea.

 

At the lighthouse, the young man unbuttons Pup’s trousers, a pair of tight grey flannel summer slacks, knees down in front of him and takes his cock in his mouth. Pup meets this young man several times that summer, and the summers that follow, and learns to enjoy being fucked, and the tickle of the young man’s tongue. It feels good, and it feels safe when the young man holds his butt in his warm hands. And Pup becomes aware of his power of the lover, that a grown man is before his feet.

 

A few years later, when Pup now in a boarding school on the southern outskirts of London, meets Jacob and Michael, who are both his age, he quickly grows into a more varied homosexuality. And he learns to love the whip, whipping and being whipped before they fuck and suck cock, kiss and hug. The need for whipping just comes to them. None of the boys have seen a whip, other than their parents’ riding crops, and never have they thought that a riding crop could also be used to whip queer boys on their butts. Without a riding crop, the belt becomes their natural tool when they want to show each other their love in a more forceful fashion. Pup loves the smacking sound when the belt is drawn from the loops of Michael’s trousers and hits the butt. It hurts so good!

 

On leave from school, when Pup visits his mother in Malmö, he goes into the bushes by the birdcages in Palace Park for gay sex, There too he craves the belt before he is sucked off or fucked or strokes men’s hairy chests, kneeling to worship and stroke and suck their cocks.

 

Faggotry fast becomes his routine for ecstasy, for beauty; it’s impossible to resist the desire to use or to be used by a grown man’s body.

 

What separates Pup’s cock-chasing from the boy prostitutes who are not gay, but do it for the money? Morally, ethically, there’s nothing that separates the street boys from the mama’s boys. For Pup and other gay boy it’s the sexual experience, the taste of semen, men’s bodies of flesh and blood, that’s irresistible. For the boy prostitute the sex takes a back seat to the money, but he too enjoys the break from is lonely, daily jerk-off sessions.

 

Does Pup tell his mother that he’s having sex with grown men? Of course not. He knows it would turn the world turned upside-down, there would be tears, he would have to reveal everything. He knows he would never take that kind of commotion. He doesn’t want to see his mother cry. He doesn’t want to be humiliated in front of his stepdad. He knows he is intelligent enough to know what he’s doing is right, because he enjoys it. With every visit to the park his confidence grows. He grows.

 

As Pup, Jacob and Michael, now ninteenish, have finished school, and they have gay sex and offer themselves up in Hyde Park, just a few stone’s throws from Park Street, where they share an apartment, they become competition to the other young prostitutes their age who now lose market share to these well-groomed upper-class boys who don’t come to the park to make money but to offer themselves up for their own pleasure, a need, and so are also more inventive, more free. At the same time, many of the men who come to the park looking for young dicks prefer the regular prostitutes. Technically, Pup and his friends too are prostitutes when they’re in the park out of lust, in total freedom, open to new experiences, new variations. And they love the mystique of the park after dark, the shadows of the men hunting them down, the naked bodies, the sounds of the city, the wet grass.

 

Earlier published in Destroyer, Journal of Apollonian beauty and Dionysian homosexuality, #6, 2008.
 

+


 
Bo I. Cavefors

POJKEN MED LIVREMMEN


Valpen brukar cykla för att möta sin styvpappa när Falsterbotåget ångar in på stationen ungefär klockan fem på eftermiddagen. Ibland får Valpen vänta förgäves.
 
Det är en sådan eftermiddag, när han är tio år (har fyllt i november året innan), en av de unga männen, som också åker med tåget varje dag mellan sommarvistet och arbetet i Malmö, slår följe med honom från stationen, lägger armen om hans axlar och smeker honom över nacken. De går en omväg över sanddynorna för att se på havet. Vid fyren knäpper den unge mannen upp hans byxor, ett par snäva grå sommarflanellbyxor, knäböjer framför honom och tar hans kuk i sin mun. Han möter den unge mannen flera gånger den sommaren och kommande somrar och han lär sig att njuta av att bli knullad, av kittlingen när den unge mannen smeker honom med sin tunga. Han tycker detta är skönt och det känns tryggt när den unge mannen håller honom om stjärten med sina varma händer. Och Valpen blir medveten om sin makt över älskaren, att en vuxen man ligger vid hans fötter.


När Valpen något år senare på den internatskolan i Londons södra utkanter möter de jämnåriga Jacob och Michael växer han snabbt in i en alltmer varierad homosexualitet. Och han lär sig älska piskning, att piska och bli piskad innan de knullar och suger kuk, kysses och kramas. Behovet av piskning kommer spontant. Ingen av pojkarna har sett någon annan piska än föräldrarnas ridpiskor och aldrig tänkt att ridpiskor också kan användas för att piska egensinniga gossars rumpor. I avsaknad av ridpiska blir livremmen ett naturligt redskap för dem när de mer hårdhänt vill visa varandra sin kärlek. Valpen älskar det klatschande ljudet när livremmen dras ut ur hällorna på Michaels byxor och strax därefter slår mot stjärten. Det svider skönt.


Under skolloven, när Valpen besöker sin mamma i Malmö, går han ner till buskagen vid fågelburarna i Slottsparken för att böga. Också där längtar han efter livremmens slag innan han blir avsugen eller knullad eller smeker mäns håriga bröst, böjer knä för att avguda och smeka och suga deras kukar.


Bögeri blir snabbt till rutin för att uppleva extas och skönhet; det är omöjligt att stå emot begäret att nyttja eller bli nyttjad av en vuxen mans kropp.


Vad skiljer Valpens jakt efter kuk från de prostituerade pojkar som inte är bögar men bjuder ut sig mot betalning. Moraliskt och etiskt skiljer ingenting gatpojkarna från mammapojkarna. För Valpen och andra pojkbögar är det den sexuella upplevelsen, smaken av sperma, männens kroppar av kött och blod, som är oemotståndligt. För den prostituerade pojken är den sexuella upplevelsen mindre viktig än pengarna, men också för honom är det skönt att variera de dagliga ensamma runkningarna.


Berättar Valpen för sin mamma att han har sex med vuxna män? Naturligtvis inte. Han vet att om han skulle berätta det för sin mamma eller styvpappa, skulle världen vändas upp och ned, det skulle bli gråt, han skulle tvingas berätta om alla sina upplevelser. Han vet att han inte skulle orka med en sådan uppståndelse. Han vill inte se sin mamma gråta. Han vill inte se föraktet i sin halvbrors ögon. Han vill inte bli förödmjukad inför sin styvpappa. Han vet att han är intelligent nog att veta att det han gör är rätt eftersom han njuter av det. Efter varje parkbesök ökar hans självförtroende, han växer.


När Valpen och Jacob och Michael vid nittonårsåldern lämnat skolan, och de bögar och bjuder ut sig i Hyde Park, bara några stenkast från Park Street, där de delar en lägenhet, uppstår en konkurrenssituation med de prostituerade unga män i samma ålder som förlorar en del av marknaden åt de välvårdade överklasspojkarna som inte är i parken för att tjäna pengar utan för att bjuda ut sig därför att de tycker det är skönt, ett behov, och därför också är friare och mer uppfinningsrika. Samtidigt är det så att många av männen som är i parken för att jaga unga kukar, hellre föredrar de prostituerade pojkarna. I sak är också Valpen och hans vänner prostituerade när de är i parken av lust och i frihet och därför är totalt öppna för nya erfarenheter, nya variationer. Dessutom njuter de av mystiken i parkens mörker, av de jagande männens skuggor, av de nakna kropparna, av stadens ljud, av det fuktiga gräset.
 
 
 +


No comments: