Monday, 13 October 2014

TIDSKRIFTEN PAULUS PÅ PAPPER OCH SOM WEBTIDSKRIFT 1999-2001


Tidskriften Paulus

6 nr 1999-2000. A4-format i plastbox.
105 numrerade ex. Slut - kan ej reproduceras.
Redaktör: B.I.C.

 
 
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=422

+

Kort tid, 2001, utkom PAULUS som webtidskrift... Här några exempel på "sidor":

Add caption


PAULUS, tidskrift för katolsk kultur - idag...

http://martinipaulus.blogspot.se/


+
No comments: