Sunday, 9 March 2014

ignatius av loyola, påven franciskus, karl rahner, spiritualitet och uppdrag...

 


...den nuvarande påven - franciskus - är jesuit...
...jesu sällskaps ordensgrundare : ignatius av loyola...
...vad är ignatsiansk spiritualitet?
...vem var den helige ignatius?
...vilka krav ställes på en jesuit?

svaren finns i den här boken som kan lånas på bibliotek eller köpas via antikvariat...
 ignatius av loyola - med en essä av karl rahner sj :"ignatius av loyolas tal till en jesuit av idag"...


historik av paul imhof sj...
52 färgfotografier av helmuth nils loose...
42 kopparstick ur ignatiusbiografin från 1609...
översättning av catharina b. broomé op...

 bo cavefors bokförlag, zürich 1982

No comments: