Thursday, 25 September 2014

cavefors : bön vid la storta

 

 
Bo I. Cavefors
 
 
Bön vid La Storta
 
 
Tag Herre,

     här i La Storta

     emot all min frihet,

     så som Du gav och tog emot den Helige Ignatius frihet.

Tag emot mitt minne, mitt förstånd och all min vilja,

     som jag lagt i den Helige Ignatius händer.

Tag Herre,

     vad jag äger och har.

Genom den Helige Ignatius

     har Du givit mig allt;

med honom som föredöme

     ger jag det åter till Dig, Herre.

Genom den Helige Ignatius, Herre, blir allt Ditt.

Genom honom ber jag Dig, Herre,

     att förfoga över mig enligt Din vilja.

Genom honom,

     ge mig Din kärlek

     så som han lärt mig känna den.

Ge mig Din nåd,

     evig, obegränsad.

Det är mig nog.

Amen.

 
 
. . .
 
 
Bön skriven vid ett besök i La Storta - för längesedan...
 
 

 

No comments: