Sunday, 21 September 2014

Cavefors : Tiden var så annorlunda - friheten så mycket större.
Bo I. Cavefors

Tiden var så annorlunda – frheten så mycket större


(En del av en kommande bok om pojkars sexualitet – fogas till tidigare publicerat material.)

 
Sommarmånaderna i Skanör, på Näset, under 1940-talet, under krigsåren, förvandlades efterhand till några få veckor instuckna mellan skolans tre terminer. Men det var alltid ljuva och ljuvliga veckor, om man bortser från en viss persons gliringar (typ ”talar du fortfarande svenska?”). Ännu större anledning att fly ut på stan – ja Skanör var faktiskt en ort med stadsrättigheter (gemensamt med Falsterbo) med borgmästare, brandkår och sjöräddning, kor på gårdarna mitt inne i stan, får, hästar, marknad på lördagarna och en smed som hade en pojke i min egen ålder. I skogen som fanns på båda sidor om järnvägen (tufftufftåg som startade vid Västra Station i Malmö och stoppade först vid Falsterbohushotellet), ute på heden var det fritt fram för fantasisoldater, käcka flygare och hemliga agenter, där vi själva – eller jag själv, eftersom jag gärna utförde mina patrulluppdrag ensam… Lekkamraterhar ibland en  märklig förmåga att minimera lekens spänning. På stranden var det en annan form av pojkars gemenskap när vi var nakna och lekte och runkade varandra, men när kåtheten tog överhand dök jag, och flera av mina kamrater, ner i någon av sandrevlarna och väntade på att någon av farbröderna (farbröder tyckte jag då, men de vara snarare unga män…) skulle dyka upp för att knulla. Det var spännande och det gällde i sådana situationer detsamma som vid agentuppdragen i skogen – att utföra handlingen tyst och diskret för att undgå upptäckt.  Var det en säregen tids speciella förhållanden som skapade denna frihet, denna nyfikenhet att utforska det man visste var förbjudet men så oerhört lockande. Det var skönt att rida och att få pojkjägarens kuk svälla inne i mig. Och att efteråt rusa ner till havet, känna vattnet kring den heta kroppen och få bort den kvarblivna sperman. Var detta en tid och en uppfattning som kan komma tillbaks när tidsvarvet gått sin förgrämda runda kring moralismer av skilda slag? Var inte dessa former av lek, fantasi, allvar, längtan, ja trånad, av att skapa sin egen värld och verklighet och som inte arrangerades av makten/de vuxna, av föräldrarna, utan i någon sorts trots mot föräldrarna, i själva verket hälsosam, nyttig, ja nödvändig om världen vill se andra medborgare än jasägare och eftersägare. OK, det var en annorlunda tid och jag tror att den i alla fall präglade mig ganska häftigt, oron hemma,  världskrig bara några mil bort, de ilandflutna liken, matbrist, de judiska flyktingarna, i Malmö stängda butiker, dåliga kläder… en del av denna tristess motverkades med den större frihet många pojkar tog sig, att hålla sig hemifrån så mycket som möjligt, att ha sex med varandra, att – i alla fall gällde detta för mig och för en del av mina kamrater – bjuda ut sin kropp till vuxna män. Dessutom och därutöver fanns, alltid, böckerna, biblioteket, läsandet alltifrån Jules Verne till Sten Bergman och Dickens, indianböckerna, jajaja - och skrivandet (dagböcker – hemliga…)… Det finns all anledning att se med öppna ögon och ett öppet sinne på denna tid.
  
+
 
tillägg nyårsafton 2014:
(text+bild censurerat av face-book 29.12.2014)


…jag hänvisar här till två artiklar som tidigare publicerats i olika medier… jag återkommer därför att jag reagerar allt starkare negativt på hur böglivet praktiseras idag – trots rfsl, prideparader, lagändringar som tagit bort förbud, osv… men i praktiken upplever jag att tillståndet idag är mer inkrökt, insnärjt och inhumant än det var när jag var pojke, ung och medelålders man… dessutom har den aktiva sexualiteten fått stryka på foten till förmån för websites och webcameror  – den fysiska kontakten med partners har ersatts med fototeknik… en stor del av den sk bögkulturen i parker, saunas, barer och toiletter har försvunnit – bögen sitter idag istället hemma i  bostaden och runkar framför tv-skärmen… den här introverta formen av sexualitet (som förmodligen också iviss mån drabbar de heterosexuella) anar jag påverkar människors  inställning till sexualitet, offentlighet/öppenhet och fysisk gemenskap… istället för att öppna upp samhället mot större tolerans, mer kunskap och större acceptans leder detta till isolering, intolerans och hyckleri…

jag tycker att detta bör diskuteras innan vi befinner oss i det auktoritära samhälle där det inte behövs lagar och förordningar för att  hålla koll på hur människor knullar, därför att den allmänna opinionens moralism hos enskilda människor tagit kommandot över andras sexualliv… då är vi inne i det faktiska fascistiska samhället…
 
 
 
 
 

No comments: