Wednesday, 17 September 2014

cavefors : carl schmitt analyserar vad som är politisk teologi -...valet i Sverige  den 14 september 2014 är ett bra åskådningsexempel på "politisk teologi" i carl-schmittsk mening, dvs hur väljarna i demokratiska partistater saknar inflytande över parlamentets förda politik...

...textbilderna nedan är hämtade från min bok "agere contra", hägglunds förlag 2003...


carl schmitt 1888 - 1985
Litteratur:

Carl Schmitt : Grossraum. Nomos. Arbeiten aus dem Jahren 1916 - 1969. Verlag  Duncker & Humbolt, Berlin 1995.

Carl Schmitt : Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947 - 1951. Verlag Duncker & Humbolt, Berlin 1991.

Heinrich Meier : Die Lehre Carl Schmitts.  Vier Kapitel zur  Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer Philosophie. Verlag J. B. Metzler, Suttgart und Weimar 1994.
No comments: